Home \ Jeugd & Jongeren \ Voorzieningen voor jongeren

Voorzieningen voor jongeren

Mede doordat de oude wens van PACT Aalsmeer ? een jeugdhonk in elke wijk - nog steeds niet is vervuld, ervaren buurtbewoners in sommige buurten overlast door ?hangjongeren?. PACT Aalsmeer wil dat de gemeente nu eindelijk de daad bij het woord voegt en in nauwe samenwerking met jongeren en buurtbewoners in elke wijk een jeugdhonk realiseert ?n ruim openstelt. Als de relatie tussen jongeren en buurtbewoners ?normaal? is zijn er ook vrijwilligers te vinden die hieraan hun medewerking willen verlenen. Professionele begeleiding is essentieel. Daarom wil de progressieve partij het aantal jongerenwerkers en/of hun uren uitbreiden.

Voor kinderen zijn er genoeg speelvoorzieningen maar jongeren komen er nog steeds bekaaid van af, zeker in Nieuw Oosteinde. PACT Aalsmeer wil dat er ook voor 12+?ers adequate buitenspeelvoorzieningen worden gerealiseerd. Een goed trapveldje en schuilplek zijn vaak al voldoende.