Home \ Jeugd & Jongeren \ Jeugdzorg

Jeugdzorg

PACT Aalsmeer wil dat alle jeugdigen gezond en veilig kunnen opgroeien. Vanaf januari 2015 worden gemeenten inhoudelijk en financieel verantwoordelijk voor het oplossen van problemen van psychische, sociale en pedagogische aard die de ontwikkeling van jeugd (tot 12 jaar) en jongeren (vanaf 12 jaar) belemmeren. De jeugdzorg anno 2014 kenmerkt zich door verkokering en versnippering en door een gebrek aan co?rdinatie. Zorgaanbieders moeten leren samenwerken en zorgtrajecten beter af te stemmen op wat een gezin nodig heeft om de problemen de baas te worden.

De jeugdzorg moet zo worden georganiseerd dat met minder geld (management, administratie, indicatiestelling) beter op de behoefte afgestemde zorg kan worden geboden. Ook kan met het vroegtijdig signaleren van (mogelijke) problemen en een goed preventief beleid veel zorg worden voorkomen. Dat dat kan bewijst o.a. de evaluatie van de proef Jeugdhulp Rotterdam.

Zorg is niet langer ?het probleem overnemen? maar ?het kind en/of gezin helpen het probleem samen met zijn sociale netwerk op te lossen?. Vaak is een steuntje in de rug van een professional voldoende, soms is drang nodig, maar altijd in het beste belang van het kind. Dwang mag alleen als de veiligheid van een kind in het geding is.

Er komt dus een zware verantwoordelijkheid bij de gemeente te liggen met grote maatschappelijke afbreukrisico?s. De progressieve partij vindt het gebrek aan duidelijkheid vanuit het rijk over het nieuwe jeugdzorgstelsel uitermate zorgelijk. Onze eis is dat geen enkel kind of gezin tussen wal en schip mag vallen en dat specialistische zorg altijd beschikbaar en toegankelijk moet zijn.

PACT Aalsmeer wil dat kinderen en gezinnen met een zeer urgente hulpvraag ALTIJD op de gemeente moeten kunnen rekenen, ook als het daarvoor gereserveerde budget op enig moment op is. Daarom moet de gemeente in regionaal verband een fonds oprichten voor onvoorziene jeugdzorgkosten.

?