Home \ Jeugd & Jongeren \ Goede voorzieningen voor kinderen

Goede voorzieningen voor kinderen

De gemeente heeft de zorg voor de optimale ontwikkeling van haar jonge burgers, die in aantal enorm gegroeid zijn. Naast het bevorderen van een gezonde geestelijke en lichamelijke ontwikkeling is het belangrijk dat kinderen van jongs af aan maatschappelijke verantwoordelijkheid en sociaal gedrag aanleren. Daartoe dient de gemeente te zorgen voor voldoende, toegankelijke en goede onderwijs- en aanvullende voorzieningen. Alle voorzieningen, of het nu gaat om consultatiebureaus, peutervoorzieningen, scholen, (school)maatschappelijk werk, ?kinderopvang, sport, recreatie of jeugd(gezondheids)zorg, moeten op orde zijn en afgestemd zijn op de lokale behoeften. PACT Aalsmeer streeft naar een brede samenwerkingsschool in iedere wijk met daaraan gekoppeld de kinderopvang/BSO.