Home \ Handhaving & Veiligheid \ Meer opsporingsambtenaren op straat?

Meer opsporingsambtenaren op straat?

Er is geen objectief veiligheidsprobleem in Aalsmeer. Subjectief onveiligheidsgevoel van inwoners moet volgens PACT Aalsmeer worden verbeterd met inbraakpreventie, voorlichting en eerlijke communicatie over de werkelijke veiligheidssituatie. Met eenzijdige berichtgeving worden mensen onnodig bang gemaakt. Veel BOA's zichtbaar op straat laten surveilleren - die overigens slechts beperkte bevoegdheden hebben - ?geeft het beeld van een politiestaat en werkt het gevoel van onveiligheid alleen maar in de hand (?dan zal het wel nodig zijn?).