Home \ Handhaving & Veiligheid \ Cameratoezicht

Cameratoezicht

Het beschermen van de privacy van inwoners weegt voor PACT Aalsmeer zwaar. Daarom is PACT Aalsmeer tegen cameratoezicht in winkel- en uitgaansgebieden. Pas in geval van ernstige overlast waarbij tevens geen enkele andere aanpak blijkt te werken, zou dit buitengewoon zware instrument tijdelijk en lokaal ingezet kunnen worden. PACT Aalsmeer wil dat de gemeenteraad in dat geval beslist of cameratoezicht incidenteel wordt toegepast.