Home \ Financi \ Geen linkse hobby's maar betaalbaar beleid

Geen linkse hobby's maar betaalbaar beleid

Progressieve standpunten krijgen van conservatieve partijen vaak het keurmerk linkse hobby?s. De term wordt door hen gebruikt om allerlei activiteiten en zaken waar zij liever geen geld aan uitgeven, weg te zetten als nutteloze geldverspilling. Dat PACT Aalsmeer niet aan geldverspilling doet bewijst het feit dat wij al sinds jaren onderdeel uitmaken van het college van B&W en de drijvende kracht zijn geweest achter vele vernieuwingen, zelfs in tijden van zware bezuinigingen. De progressieve partij sprak dan bij voorkeur over dingen beter doen dan voorheen met minder geld. Dat is bijvoorbeeld aantoonbaar gelukt met het Jeugd-&Jongerenbeleid, het enige beleidsterrein dat ingrijpend en integraal is vernieuwd door de behoeften van de Aalsmeerse en Kudelstaartse jeugdigen centraal te stellen. Als er keuzes gemaakt moeten worden dan zijn mensen voor PACT Aalsmeer altijd belangrijker dan stenen.

Op dit moment vinden op vele fronten in het sociale domein ingrijpende stelselwijzigingen plaats die tevens gepaard gaan met zware bezuinigingen. Gemeenten moeten meer doen maar krijgen daar straks minder geld voor dan er nu aan wordt uitgegeven. Daar komt het kort gezegd op neer. De progressieve partij is ervan overtuigd dat er grote maatschappelijke ongelukken gebeuren als domweg de kaasschaaf erover gehaald gaat worden. Kwetsbare burgers kunnen dan niet meer rekenen op de broodnodige ondersteuning en zorg. Dat mag niet gebeuren!

PACT Aalsmeer ziet de oplossing in welzijn en zorg dicht bij, via integraal werkende zelfsturende buurtnetwerken, gericht op preventie. Waar zo snel mogelijk wordt gesignaleerd dat er bij een medeburger iets aan de hand is, waar kleine problemen liefst voorkomen en in ieder geval opgelost worden voordat ze groot worden en tot onnodig leed en dure zorgtrajecten leiden. Dat vergt op korte termijn investeringen. Die ruimte is er. Investeringen in buurtnetwerken, buurtvoorzieningen, trainen van vrijwilligers en professionals in samenwerken, om maar wat te noemen. Op langere termijn zorgt het voor veel minder hulpvragen, veel minder zorgbehoefte. Dan blijven er voldoende middelen over voor diegenen die niet zonder specialistische hulp kunnen, voor wie helaas geen enkel preventief programma helpt. Zij moeten ALTIJD op de juiste zorg op het juiste moment kunnen rekenen. PACT Aalsmeer durft te garanderen dat dat betaalbaar zal zijn. Hierin voelen wij ons gesterkt door vele gemeenten, zoals Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht, Zaanstad en Hollands Kroon, die onze visie delen en zelfs al aan de slag zijn met buurtnetwerken, wijkteams of hoe ze ook mogen heten.

Wie dit linkse hobby?s durft te noemen beledigt de inwoners, de vele vrijwilligers, organisaties en professionals in Aalsmeer en Kudelstaart. De visie van de progressieve partij is toekomstvast, menswaardig en betaalbaar. Nu en straks. PACT Aalsmeer verbindt!