Home \ Financi \ OZB

OZB

In de ogen van PACT Aalsmeer is het niet aan de orde om de OZB te verhogen en wel om twee redenen. Ten eerste zijn woningeigenaren in deze tijd niet meer per definitie degenen die de sterkste schouders hebben om uit solidariteit de zwaarste lasten te kunnen dragen. Ten tweede moeten en kunnen we veel slimmer omgaan met het beschikbare geld.