Home \ Economie & Werk \ Geen jongeren van school zonder startkwalificatie

Geen jongeren van school zonder startkwalificatie

Jongeren en hun opvoeders moeten zich ervan bewust zijn dat zij zonder startkwalificatie, dat wil zeggen zonder het afronden van de opleiding, aan het beginpunt staan van een mogelijk langdurige werkloosheid. PACT Aalsmeer wil dat iedere jongere het voortgezet onderwijs verlaat m?t startkwalificatie. Voortijdige schoolverlaters en hun gezinnen moeten in beeld zijn bij de buurtondersteuner en actief worden begeleid naar een passende opleiding, baan of stageplaats. Voor PACT Aalsmeer is het belangrijk dat jongeren actief blijven.