Home \ Economie & Werk \ Vestigingsklimaat

Vestigingsklimaat

Bedrijven horen zich thuis te voelen in onze gemeente. Daarom zorgen wij voor goede bereikbaarheid en een nauwere samenwerking tussen onderwijs, gemeente en bedrijfsleven. Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen en niet verzeild raken in bureaucratie. Zij cre?ren werkgelegenheid en verdienen een kans. PACT Aalsmeer evalueert samen met ondernemers de dienstverlening van het ondernemersloket om die waar nodig te verbeteren.