Home \ Economie & Werk \ Iedereen werkt

Iedereen werkt

Werk is belangrijk. Het verschaft inkomen en daarmee zelfstandigheid, geeft structuur, leidt tot sociale contacten, waardigheid, zelfrespect en geeft de mogelijkheid tot ontplooiing. Daarom moeten zo veel mogelijk inwoners kunnen meedoen aan het arbeidsproces, juist in deze tijd. Van bedrijven verwachten wij betrokkenheid bij werknemers en de lokale samenleving. Werkzoekenden proberen wij zo snel mogelijk te bemiddelen naar een werkgever. Als dat niet lukt zoeken we naar andere activiteiten. Dat geldt ook voor mensen waar om wat voor reden dan ook sprake is van een afstand tot de arbeidsmarkt. De progressieve partij verwacht dat iedereen actief blijft, liefst betaald maar ook onbetaald, bijvoorbeeld met stages, werkervaringplekken of het volgen van scholing. De discussie over het leveren van een passende tegenprestatie, in geval van uitkering moet wat PACT Aalsmeer betreft worden gevoerd en niet op basis van taboes. Passend gaat wat PACT Aalsmeer betreft over aansluiten bij de kennis en expertise van de betrokkene zodat het leidt tot betere kansen op betaald werk.