Home \ Economie & Werk \ Jeugdwerkloosheid

Jeugdwerkloosheid

We spannen ons samen met ondernemers in om jeugdwerkloosheid te verminderen en te voorkomen. Voor jongeren is het vinden van de juiste toegang tot de arbeidsmarkt belangrijk. De startkwalificatie is daarbij onmisbaar (zie ook het thema Onderwijs & Jongeren). Om jongeren een betere kans te geven op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat hun opleiding beter aansluit bij de wensen van het bedrijfsleven. PACT Aalsmeer bevordert een goede samenwerking en afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dit komt tevens de concurrentiekracht van de regionale sectoren ten goede.