Home \ Economie & Werk \ Aan het werk

Aan het werk

Werk is van groot belang voor zowel individuele mensen als voor de samenleving. Werk verschaft niet alleen inkomen, het draagt ook bij aan eigenwaarde, sociale contacten en vermindert afhankelijkheid. Werk houdt mensen betrokken bij de samenleving en werk is ??n van de voorwaarden voor solidariteit en emancipatie.

In deze economisch moeilijke dagen is werk bepaald geen vanzelfsprekendheid. Bij veel bedrijven staan banen op de tocht of vallen ontslagen. Dat is bedreigend voor een grote groep mensen, maar vooral voor diegenen die toch al een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben zoals uitzendkrachten, voormalige bijstandsgerechtigden, jongeren, ouderen, nieuwe Nederlanders en mensen met een chronische ziekte dan wel lichamelijke- of verstandelijke beperking. Zij lopen nu het risico om eerder hun werk kwijt te raken en hun perspectief op een nieuwe baan is veel kleiner. Helaas vraagt de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt nog steeds om speciale aandacht. Ondernemingen met een divers werknemersbestand presteren aantoonbaar beter en geven blijk van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Bijstand is bedoeld als laatste vangnet en tijdelijke inkomensoverbrugging voor mensen die even niet in staat zijn in hun eigen inkomen te voorzien. Om deze mensen snel weer aan de slag te helpen en te houden is maatwerk noodzakelijk. Langdurig werklozen krijgen een intensieve individuele begeleiding, en kunnen een beroep doen op trainingsmogelijkheden om uit de bijstand te komen en vooral blijven.