Home \ Economie & Werk \ Eco-effici?nte economie en toerisme

Eco-effici?nte economie en toerisme

Aalsmeer heeft in economisch opzicht veel te bieden. Door alle kansen te benutten kan de economische basis worden verbreed en kan Aalsmeer beter op de kaart worden gezet als een aantrekkelijke vestigingsplaats. Aalsmeer wil zijn positie binnen de Greenports behouden en versterken, maar tegelijkertijd de bedreigingen voor de bereikbaarheid en de leefomgeving het hoofd bieden. Dat is geen gemakkelijke opgave. De meeste bedrijven die in de gemeente Aalsmeer zijn gevestigd, zijn internationaal geori?nteerd.

PACT Aalsmeer blijft initiatieven steunen om de positie terug te veroveren die Aalsmeer ooit had als internationaal kennis- en innovatiecentrum in de sierteeltsector. Als tegenpool van de voor Aalsmeer onmisbare sierteeltsector biedt de toeristische sector kansen voor verdere ontwikkeling, met name op het gebied van watertoerisme. Die ontwikkeling mag echter nooit ten koste gaan van de natuur. Het gaat PACT Aalsmeer dus niet om een uitbreiding van de mogelijkheden op toeristisch gebied, maar om het goed vermarkten van het huidige aanbod.

PACT Aalsmeer kiest voor ecologie boven economie, oftewel een ?eco-effici?nte? economie. Ook de gemeente gaat een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de economie. Dat kan ze doen door duurzaamheiddoelstellingen bij voortduring te laten meewegen in haar handelen. In het stimuleren van bedrijven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, kan de gemeente het goede voorbeeld geven en regels handhaven.

Bij een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, hoort naast goede bereikbaarheid en een prettige leefomgeving voor werknemers, zeker ook een vermindering van de administratieve lastendruk. Ook zullen startende ondernemers zo veel mogelijk worden ondersteund. Dat cre?ert nieuwe werkgelegenheid.-

?