Home \ Economie & Werk \ Schiphol-overleg met PvdA-kamerlid

Schiphol-overleg met PvdA-kamerlid

14 mei 2007 

Els Gasseling (PvdA Uithoorn) en Ulla Eurich hebben een gesprek gehad met Paul Tang, de nieuwe fractiespecialist Schiphol van de Partij van de Arbeid. Daarbij kon onze Schiphol-wethouder Ronald Fransen natuurlijk niet ontbreken. Ook Janny Oosterloo was erbij als link naar provinciale staten en Rijnland.

Directe aanleiding was de startnotitie voor de Milieueffectrapportage (MER) die Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland moeten laten maken om verder te kunnen groeien. Ronald had samen met zijn collega’s in Amstelveen en Uthoorn een pittige inspraakreactie gemaakt en die als voorbeeld op de website van de gemeente geplaatst. De fractie van PACT heeft ook een – bezorgde – reactie gegeven en een aantal onderzoeksvragen toegevoegd. Binnenkort wordt een nieuw convenant hinderbeperking tussen het rijk en Schiphol opgesteld. Áls we daar nog invloed op willen uitoefenen moet dat nu dus. In ons eentje lukt dat echter nooit. Ronald heeft zijn collega’s in de regio gemobiliseerd en laat als CROS-lid zijn stem krachtig horen. En dan is PACT in de riante positie, drie landelijke fracties beschikbaar te hebben om voor ons te gaan strijden. Wij zullen dan ook doorgaan met het bewerken van die drie fracties, zodat zij onze belangen begrijpen en hopelijk mee laten wegen in de discussie over verdere groei van Schiphol. Het gesprek dat wij met PvdA hebben gehad krijgt dus gauw een vervolg met de fractiespecialisten van GroenLinks en D66. Er komt nog een themabijeenkomst met onze achterban over de Schiphol-problematiek. Paul Tang is daarvoor ook uitgenodigd.

Wilt u op dit nieuwsbericht reageren, klik dan hier.