Home \ Duurzaamheid \ Energie besparen en lokaal opwekken

Energie besparen en lokaal opwekken

Aalsmeer moet volgens eerder gemaakte regionale afspraken in 2040 energieneutraal zijn. PACT Aalsmeer staat hier volledig achter. Energieneutraal houdt in dat er lokaal net zo veel energie wordt opgewekt als wordt verbruikt. Steeds meer inwoners en bedrijven zijn zich bewust van het belang van energiebesparing en de voordelen van het zelf opwekken van duurzame energie. Daarmee verlagen zij hun woonlasten, hebben meer wooncomfort en hun woning of bedrijfspand wordt waardevast. Woningcorporaties worden maximaal getriggerd om ook huurwoningen energiezuinig te maken en huurders te laten profiteren van zonne-energie (zie ook het thema Wonen).

PACT Aalsmeer wil dat de gemeente Aalsmeer het goede voorbeeld geeft en dat in 2018 alle gemeentelijke gebouwen energieneutraal zijn. Bij het verduurzamen van woningen en bedrijfsgebouwen krijgen lokale bouwpartijen een faire kans en stimuleert de gemeente niet langer de inzet van partijen van buiten de gemeente die voor dumpprijzen hier aan de slag mogen.