Home \ Duurzaamheid \ Energieneutrale huurwoningen

Energieneutrale huurwoningen

Woningstichting Eigen Haard moet van PACT Aalsmeer worden overgehaald om een soortgelijk project als de Stroomversnelling van Platform 31 op te pakken. In het zuiden van het land wordt succesvol gewerkt met het energieneutraal maken van sociale huurwoningen. Huurders betalen hun energiekosten aan hun corporatie, die investeert dat geld in het duurzaam renoveren van woningen met als gevolg geen energiekosten meer. Groot winstpunt van deze deal is dat huurders van relatief slechte woningen met hoge energierekeningen een comfortabele en duurzame woning krijgen tegen dezelfde woonkosten. Daarnaast gebruiken corporaties de nieuwe geldstroom om te investeren in de waarde van hun vastgoed en de leefbaarheid van wijken, zonder overheidssubsidies. Neveneffect is dat deze deal de (lokale) bouwsector veel werkgelegenheid brengt.

PACT Aalsmeer legt de verantwoordelijkheid voor het energiezuinig maken van huurwoningen daar neer waar die hoort, namelijk bij de woningcorporatie. De gemeente moet toezien dat de corporatie haar verantwoordelijkheid ook neemt en daadwerkelijk aan de slag gaat met het energiezuinig maken van de woningen. De gemeente investeert in de ogen van PACT Aalsmeer zelf niet in de huurwoningen. Daarnaast moet de gemeente huurders informeren en stimuleren om zuinig om te gaan met energie.