Home \ Duurzaamheid \ Droge voeten en schoon water

Droge voeten en schoon water

Aalsmeer is grotendeels gelegen beneden de zeespiegel. De klimaatverandering maakt dat wij deze directe bedreiging het hoofd moeten bieden. PACT Aalsmeer verwacht daarom veel van het Waterplan, waarin wij ons credo ?samen leven en zorgen voor elkaar? herkennen.PACT Aalsmeer verwacht dat alle maatregelen leiden tot een veilig, veerkrachtig en ecologisch gezond watersysteem. In samenwerking met Hoogheemraadschap Rijnland en Stichting Waternet beheerst en beheert Aalsmeer de waterhuishouding van dit kwetsbare gebied zodanig dat de bewoners droge voeten behouden, vaarwegen open en bereikbaar blijven en water en natuur schoon blijven.