Home \ Dialoog met de burger \ Referendum

Referendum

PACT Aalsmeer stimuleert de vernieuwing van de democratie door raadpleging van burgers beter mogelijk te maken. Daarom heeft PACT Aalsmeer enkele jaren gelden het voortouw genomen om burgerinitiatieven mogelijk te maken. Wij willen burgers in een vroeg stadium betrekken bij besluitvorming en voor verstrekkende besluiten de mogelijkheid bieden tot een referendum. Het is aan gemeenteraad en college om inwoners in staat te stellen inspraak en zelfbestuur vorm te geven en participatietrajecten zo in te richten dat iedereen zich gehoord voelt.