Home \ Dialoog met de burger \ Goed bestuur

Goed bestuur

Het debat in de politieke arena gaat nog steeds aan te veel burgers voorbij. Het dualisme werd ingevoerd om politiek juist dichter bij de burger te brengen. Wat PACT Aalsmeer betreft kan de gemeenteraad een veel actievere rol gaan vervullen, zelf maatschappelijk relevante onderwerpen op de politieke agenda plaatsen en zich veel minder laten leiden door de agenda van het college. PACT Aalsmeer zal hierin zelf ook een proactieve rol blijven spelen. Dat Raad, College ?n ambtelijke organisatie voor een gezamenlijke en vanwege het hoge ambitieniveau van de gemeente Aalsmeer, zeer zware taak staan, wordt door niemand betwist. Er wordt in de Aalsmeerse politiek verschillend gedacht over de juiste afstand tussen gemeenteraad en college van B&W. Waar het in andere gemeenten heel gebruikelijk en buitengewoon functioneel is om gezamenlijk - raad plus college - op te trekken om bijvoorbeeld oplossingen te bedenken voor een groot maatschappelijk probleem, heerst er op dat gebied in Aalsmeer een natuurlijke schroom om met elkaar samen te werken. Aan de andere kant dient de Raad zich in de ogen van PACT Aalsmeer veel meer te concentreren op zijn kaderstellende en controlerende taak. Te vaak zit de Raad nog op de stoel van het College en ontstaat frictie omdat men op elkaars terrein komt. Dat komt het politieke proces niet ten goede. Aalsmeer verdient een gemeentebestuur met een open interactieve stijl. Openbaarheid is daarbij regel, beslotenheid uitzondering. Het gemeentebestuur is dienstbaar aan het algemene belang en gaat met publiek geld verantwoord om.