Home \ Dialoog met de burger \ Informatie en publieke dienstverlening

Informatie en publieke dienstverlening

De overheid moet democratisch genomen besluiten dienstbaar en klantvriendelijk uitvoeren. Mensen moeten zien en weten dat de overheid zich bezighoudt met dingen die voor hen relevant zijn. De overheid weet dat alleen als ze luistert. De overheid is er voor de burgers en niet andersom. Ondertussen kan de service aan burgers en bedrijven beter. Daaronder valt ook het snel reageren op vragen en klachten van burgers en bedrijven. Harde servicenormen bij dienstverlening zijn wenselijk. ?Goede? dienstverlening wordt hierdoor concreet en meetbaar. En goede dienstverlening betekent ook dat de overheid op eigen initiatief burgers wijst op mogelijkheden en voordelen.In 2015 zullen gemeenten d? ingang voor alle burgers, bedrijven en instellingen zijn voor nagenoeg alle vragen aan de overheid. Aalsmeer steekt daarom veel geld in het ontwikkelen van de elektronische dienstverlening. PACT Aalsmeer zal dit project tussentijds op doeltreffendheid en doelmatigheid evalueren om tijdig bij te kunnen sturen indien nodig. Het doel is de dienstverlening beter aan te laten sluiten bij de eigentijdse wensen en behoeften van burgers en bedrijven: minder administratieve lasten, kortere procedures en geen overbodige of zelfs tegenstrijdige regelgeving meer. Niet de regels staan centraal maar de burgers. Dit vergt een cultuuromslag bij de ambtelijke organisatie