Home \ Dialoog met de burger \ Plannen maken we samen

Plannen maken we samen

PACT Aalsmeer hecht zeer aan het meer betrekken van burgers bij de vormgeving van beleid. Burgerparticipatie is samenspraak. Een bewuste keuze om samen met andere betrokkenen te komen tot zo goed mogelijk beleid met een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak. Burgerparticipatie vereist dan ook openheid en duidelijkheid over de rol en de inbreng van de deelnemers aan een participatietraject. PACT Aalsmeer wil heldere kaders en spelregels zodat voor participanten duidelijk is hoe en in welke mate zij bij het proces betrokken worden. Dit alles op het niveau van het meedenken en meedoen. Beslissen acht PACT Aalsmeer voorbehouden aan de gemeenteraad en aan het college.PACT Aalsmeer blijft investeren in de ontwikkeling van participatiemethoden en technieken om het voor iedereen mogelijk te maken mee te doen of inzicht te verkrijgen in beleidsvorming. Daarbij schuwen wij het experiment niet, bijvoorbeeld de inzet van de gemeentelijke website voor bijvoorbeeld digitaal debat, digitale enqu?tes, opiniewijzers of digitale burgerpanels.Burgerparticipatie kan al jong aangeleerd worden. Jongeren kunnen al vroegtijdig kennis maken met democratische besluitvorming op een jaarlijks georganiseerde Jongerengemeentedag