Home

Stelling 19: Viaduct Hornweg

"De Hornweg ter plaatse van het viaduct moet worden verdiept"

PACT Aalsmeer: Helemaal niet mee eens

Toelichting:
Met de bewoners van de Hornweg is afgesproken dat de weg vrachtwagenluw wordt. Verdiepen van de weg onder het viaduct heeft een aanzuigend effect

op vrachtverkeer en werkt dus averechts. Ook wegen de enorme kosten niet op tegen de baten voor een kleine doelgroep die bovendien voldoende alternatieve routes heeft.

< TERUG