Home

Stelling 17: Welstandscommissie

"De welstandscommissie die oordeelt over verbouwingen aan het eigen huis moet worden afgeschaft"

PACT Aalsmeer: Neutraal

Toelichting:
Met welstandstoezicht, in wat voor vorm dan ook, bewaakt een gemeente de ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte. PACT Aalsmeer vindt dat we niet

langer moeten redeneren vanuit de angst dat mensen hun huis verbouwen of een nieuw huis bouwen met een lelijk resultaat en vertrouwt erop dat mensen zelf rekening houden met het straatbeeld. Minder regels en meer verantwoordelijkheid voor de burgers is de drijfveer. Door het afschaffen of versoepelen van welstand wordt de procedure om een bouwplan te realiseren bovendien aanzienlijk verkort.

Maar het blijft noodzakelijk om randvoorwaarden zoals beeldkwaliteit van bepaalde gebieden te stellen. Dit zou in de bestemmingsplannen kunnen worden geregeld.

PACT Aalsmeer wil samen met het college zorgvuldig nadenken welke plekken eventueel welstandsvrij verklaard zouden kunnen worden, waar we welstandsluw zouden kunnen worden en waar we strikte welstandsregels willen handhaven, bijvoorbeeld de historische dorpskern in Aalsmeer en beschermde dorpsgezichten.

< TERUG