Home

Stelling 16: Energiezuinig maken huurwoningen

"De gemeente mag meebetalen om huurwoningen van woningbouwcorporaties energiezuiniger te maken"

PACT Aalsmeer: Niet mee eens

Toelichting:
PACT Aalsmeer legt de verantwoordelijkheid voor het energiezuinig maken van huurwoningen daar neer waar die hoort, namelijk bij de woningcorporatie.

De gemeente moet toezien dat de corporatie haar verantwoordelijkheid ook neemt en daadwerkelijk aan de slag gaat met het energiezuinig maken van de woningen. De gemeente investeert in de ogen van PACT Aalsmeer zelf niet in de huurwoningen. Daarnaast moet de gemeente huurders informeren en stimuleren om zuinig om te gaan met energie.

< TERUG