Home

Stelling 15: Geld voor Groenzone

"In plaats van geld investeren in de groenzone (verlengde van ??n van de start- en landingsbanen van Schiphol, dwars over de Ringvaart, Oosteinderweg tot de Aalsmeerderweg), moet er meer geld naar het opknappen van bestaande parken"

PACT Aalsmeer: Niet mee eens

Toelichting:
Het budget voor de herinrichting van de Groenzone komt niet uit de gemeentekas maar uit het Schipholfonds (geld van luchtvaartmaatschappijen,

Luchthaven Schiphol, ministerie) en is bedoeld voor de verbetering van de leefomgeving. Het proces van herinrichting is een schoolvoorbeeld voor burgerparticipatie en er zitten waardevolle elementen in het plan zoals behoud en openstelling voor recreanten van het unieke natuur- en cultuurgebied, biologische groenteteelt, ezelopvang enzovoorts. PACT Aalsmeer is van mening dat Aalsmeer nog veel meer financi?le compensatie uit het Schipholfonds moet claimen om ook de leefomgeving in andere delen van de gemeente te verbeteren. Hier geldt het principe ?de vervuiler betaalt?. De compensatie mag echter nooit worden uitgelegd als afkopen van hinder of overlast.

< TERUG