Home

Stelling 14: Regels bomenkap

"Er moeten strengere regels komen voor het kappen van bomen"

PACT Aalsmeer: Mee eens

Toelichting:
In feite is de nieuwe regelgeving al streng voor wat betreft waardevolle bomen. De waardevolle bomenlijst is tot stand gekomen in nauwe samenwerking

met burgers en milieuorganisaties, zoals Stichting Milieu ? Educatie ? Politiek (MEP). Voor bomen op die lijst geldt dus een kapverbod. Wel vindt PACT Aalsmeer dat de criteria om een boom op de lijst geplaatst te krijgen verruimd moeten worden zodat meer bomen op de lijst komen.

< TERUG