Home

Stelling 13: Hornmeerpark

"Het deel van het Hornmeerpark dat verloren gaat door de aanleg van nieuwe voetbalvelden, moet in de directe omgeving worden gecompenseerd"

PACT Aalsmeer: Helemaal niet mee eens

Toelichting:
PACT Aalsmeer ziet geen mogelijkheden van compensatie in de directe omgeving van het Hornmeerpark. Compensatie in andere parken lost het probleem

van de huidige recreanten in het Hornmeerpark niet op. De recreatiewaarde van het Hornmeerpark kan worden verhoogd, zelfs op een kleiner oppervlak dan nu. Bijvoorbeeld door een meer parkachtige inrichting en goede samenwerking tussen de organisaties gevestigd op het Hornmeerpark, zoals het zwembad, de kinderboerderij en de sportverenigingen.

< TERUG