Home

Stelling 12: Arme gezinnen

"De gemeente moet meer geld uittrekken voor arme gezinnen, ook als hiervoor de lokale lasten moeten worden verhoogd"

PACT Aalsmeer: Mee eens

Toelichting:
PACT Aalsmeer vindt het inderdaad de taak van de gemeente om arme gezinnen financieel te ondersteunen. De ondersteuning moet echter wel ertoe

leiden dat zij financieel op eigen benen kunnen staan. ?Je kunt beter een hengel geven dan een vis?, is ons devies. De hengel is in dit geval werk waarmee mensen blijvend uit de armoede geraken en niet langer afhankelijk zijn van de gemeenschap. Het is onacceptabel voor de progressieve partij dat kinderen in armoede opgroeien en daardoor aan de kant blijven staan.

< TERUG