Home

Stelling 11: Voedselbank

"De gemeente moet de voedselbank financieel ondersteunen"

PACT Aalsmeer: Neutraal

Toelichting:
In de gemeente Aalsmeer is de voedselbank een initiatief uit de samenleving zelf. Een initiatief dat aantoont dat het armoedebeleid in Aalsmeer

niet kan voorkomen dat sommige inwoners afhankelijk zijn van liefdadigheid, maar ook dat Aalsmeerders betrokken en solidair zijn. PACT Aalsmeer is daar bijzonder trots op. In onze ogen is de voedselbank een waardevolle plek waar de noden van de bij de voedselbank gesignaleerde gezinnen onderkent kunnen worden zodat gewerkt kan worden aan een structurele oplossing. Hier ligt een belangrijke taak voor de gemeente. Daarnaast is de voedselbank ook een ontmoetingsplek waar sociale en maatschappelijke initiatieven ontstaan. De voedselbank draait op vele vrijwilligers en op gulle giften van middenstanders en particulieren. Daar is geen financi?le bijdrage van de gemeente voor nodig. Als de Voedselbank met goede idee?n komt, zoals bijvoorbeeld een eigen moestuin, dan wil PACT Aalsmeer die graag financieel ondersteunen.

< TERUG

?