Home

Stelling 09: OZB

"Om sociale voorzieningen in stand te houden mag de OZB (de belasting op huisbezit) worden verhoogd"

PACT Aalsmeer: Neutraal

Toelichting:
In de ogen van PACT Aalsmeer is het niet aan de orde om de OZB te verhogen en wel om twee redenen. Ten eerste zijn woningeigenaren in deze tijd niet

meer per definitie degenen die de sterkste schouders hebben om uit solidariteit de zwaarste lasten te kunnen dragen. Ten tweede moeten en kunnen we veel slimmer omgaan met het beschikbare geld.

< TERUG