Home

Stelling 08: Reclamebelasting

"De reclamebelasting voor ondernemers moet worden afgeschaft"

PACT Aalsmeer: Niet mee eens

Toelichting:
Reclamebelasting is ervoor bedoeld om gemeenschappelijke kosten van een winkelgebied met alle ondernemers in dat gebied te kunnen delen, zoals

feestverlichting, straatmeubilair en afval ophalen. De reclamebelasting is juist op verzoek van (een meerderheid) van de ondernemers ingevoerd. Dit om te voorkomen dat sommige ondernemers wel meeprofiteren maar niet meebetalen. Het initiatief is een goed voorbeeld van samenwerking tussen overheid en ondernemers en tussen ondernemers onderling.

< TERUG