Home

Stelling 07: Zondagopenstelling winkels

"Winkeliers mogen zelf bepalen hoe lang zij open zijn, ook op zondag"

PACT Aalsmeer: Mee eens

Toelichting:
PACT Aalsmeer is van mening dat de middenstand zelf moet kunnen bepalen wat de openingstijden zijn. Dit past in deze moderne tijd. Het versterkt de

concurrentiepositie ten opzichte van de regio. Bovendien cre?ert het werkgelegenheid, bijvoorbeeld voor jongeren. Aan de andere kant realiseren wij ons dat het voor de kleine zelfstandige ondernemer met geen of weinig personeel een lastige afweging zal zijn. De winkel gesloten houden betekent een verslechtering van de concurrentiepositie, de winkel open houden betekent een langere werkweek.

< TERUG