Home

Stelling 05: Vaarvignet

"Er mag een vaarvignet worden ingevoerd voor alle botenbezitters"

PACT Aalsmeer: Niet mee eens

Toelichting:
PACT Aalsmeer vindt een vaarvignet overbodig. Water is openbaar. Botenbezitters uit de gemeente Aalsmeer dragen al bij via belastingen. De meeste

watertoeristen van buiten de gemeente betalen watertoeristenbelasting, ge?nd door de jachthavens.

< TERUG