Home

Stelling 02: Opsporingsambtenaren

"Om de veiligheid te vergroten, moet de gemeente meer geld vrijmaken voor opsporingsambtenaren (BOA?s) op straat"

PACT Aalsmeer: Helemaal niet mee eens

Toelichting:
Er is geen objectief veiligheidsprobleem in Aalsmeer. Subjectief onveiligheidsgevoel van inwoners moet volgens PACT Aalsmeer worden verbeterd

met inbraakpreventie, voorlichting en eerlijke communicatie over de werkelijke veiligheidssituatie. Met eenzijdige berichtgeving worden mensen onnodig bang gemaakt. Veel BOA's zichtbaar op straat laten surveilleren - die overigens slechts beperkte bevoegdheden hebben - ?geeft het beeld van een politiestaat en werkt het gevoel van onveiligheid alleen maar in de hand (?dan zal het wel nodig zijn?).

< TERUG