Home

PACT en Buurtzorg Rijsenhout-Aalsmeer delen visie op zorg

Aalsmeer, 25 februari 2014 ? Op zoek naar praktijkvoorbeelden met innovatieve zorgconcepten streken de kandidaten van PACT Aalsmeer deze week neer bij Buurtzorg Rijsenhout ? Aalsmeer, aan de andere kant van de Ringvaart. De PACT?ers waren onder de indruk van het concept van Buurtzorg dat door drie toegewijde teamleden uit de doeken werd gedaan. Een concept dat perfect aansluit bij de visie van PACT Aalsmeer op hoe de zorg ingericht moet worden, namelijk in de buurt, kleinschalig en vooral menselijk.

Buurtzorg Rijsenhout - Aalsmeer bestaat sinds 5 jaar. Het zelfsturende team van 7 ondernemende hoog opgeleide wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgsters is 24 uur per dag bereikbaar en biedt verzorging en verpleging aan huis met een minimum aan kosten voor administratie en overhead.

Moederorganisatie Buurtzorg Nederland heeft met het Zorgkantoor bedongen dat de wijkverpleegkundigen zelf mogen bepalen wat een cli?nt nodig heeft. Daarvoor is geen indicatiestelling meer nodig van het? CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) waar door mensen zonder verpleegkundige achtergrond wordt beoordeeld of iemand recht heeft op AWBZ-zorg. Kimberley Knijn: ?Het duurde in de regel 6 weken voordat iemand die dringend hulp nodig had een indicatiestelling kreeg van het CIZ. Als wij een nieuwe aanmelding krijgen dan gaat er ??n van ons nog dezelfde dag er naartoe en bespreekt met de cli?nt en eventueel met de familie of mantelzorger wat nodig is. Het zorgtraject kan dan gelijk de volgende dag starten.?

Op de foto van links naar rechts: Astrid Verburg, Joop Kok,
Kimberley Knijn, Ronald Fransen, Anneke Knelange en
Sem van Hest voor het kantoor in Rijsenhout. (eigen foto)

?Maar hoe kunnen jullie dan besparen op administratie?? wilde Ronald Fransen, lijsttrekker van PACT Aalsmeer weten. ?Wij hebben bijvoorbeeld geen managers en maken in het team onze eigen werkindeling?, zo Anneke Knelange. ?Alles wat je nodig hebt staat op je IPad. Die gaat altijd mee. Verantwoording wordt zo een fluitje van een cent. De vele uren die anders nodig zijn voor management, registratie en verantwoording kunnen wij besteden aan onze cli?nten.?

De Buurtzorg medewerkers hebben dus meer tijd voor hun cli?nten. ?Het gaat niet alleen om zorg maar om veel meer daaromheen, het welzijn van de cli?nt?, zo Astrid Verburg. ?Doordat je een veel vastere band met je cli?nt kunt opbouwen hoor en zie je ook of er nog meer aan de hand is, bijvoorbeeld vereenzaming, verwaarlozing, een vies huis, vieze kleren, of dat iemand zijn rekeningen niet meer kan betalen. Dan schakelen wij het sociale netwerk in, een mantelzorger bijvoorbeeld. Of de huisarts of welzijnswerker, die ermee aan de slag gaat. Wij zien dat onze aanpak juist kostenbesparend werkt. Ik merk dat cli?nten zelfverzekerder worden en daardoor uiteindelijk ook zelfredzamer. En als wij eens niet weten hoe we een bepaald probleem moeten aanpakken, kunnen we sparren met 609 andere Buurtzorg teams in Nederland. Er is altijd wel iemand die je verder kan helpen.?

Buurtzorg Rijsenhout ? Aalsmeer wordt bekostigd vanuit de AWBZ. Iedereen kan er rechtstreeks een beroep op doen. In de regel stuurt de huisarts iemand door. Anneke: ?We krijgen nog heel weinig hulpvragen uit Aalsmeer. Als iemand uit Aalsmeer zich bij ons meldt dan heeft diegene via mond-tot-mond reclame van ons gehoord. Maar wie weet kunnen we in de toekomst ook in Aalsmeer en Kudelstaart aan de slag. Dan ligt het voor de hand dat we ons opsplitsen en daar een nieuw team starten, dicht in de buurt.?

Voor PACT Aalsmeer is duidelijk dat de werkwijze van Buurtzorg het bewijs is dat de zorg voordeliger en tegelijkertijd beter ingericht kan worden. De passie en gedrevenheid van de wijkverpleegkundigen staaft ons in onze opvatting dat zij degenen zijn die samen met de zorgvragers en hun naasten kunnen beoordelen wat nodig is. Dat dat hun werk leuker maakt bewijst het feit dat inmiddels zo?n 60% van alle wijkverpleegkundigen in Nederland is aangesloten bij Buurtzorg. Weer een werkbezoek van PACT Aalsmeer met perspectief. PACT Aalsmeer verbindt!

?