Home

PACT: Chapeau voor mantelzorg!

Maandag 17 februari jongstleden bezochten kandidaat raadsleden van PACT Aalsmeer het gloednieuwe Mantelzorg Steunpunt van Amstelring in het gemeentehuis in Aalsmeer dat daar elke maandag ochtend spreekuur houdt. Hanneke ten Brinke, mantelzorgconsulente, ontving de PACT delegatie hartelijk.? Met passie en vakmanschap informeerde zij de PACT?ers over de werkwijze en zorgen van dit Steunpunt. ?Voor mantelzorg kies je niet,

dat doe je?, zo Hanneke, ?dan is het des te belangrijker dat iemand goed zorgt voor de mantelzorger.? Hoe de politiek haar en haar collega?s daarbij kan helpen? Mensen zullen in de toekomst steeds vaker en steeds langduriger een beroep moeten doen op familie en vrienden. Zorg er dan wel voor dat het Steunpunt zijn belangrijke werk kan blijven doen voor mantelzorgers.

?

Mantelzorgers leveren een belangrijke vaak onderschatte maatschappelijke bijdrage, zo vindt PACT Aalsmeer. Zij zorgen langdurig en onbetaald voor hun zieke familieleden of vrienden. Mantezorgers zijn geen beroepsmatige zorgers maar doen het omdat zij een emotionele band met degenen hebben waar zij voor zorgen. In Aalsmeer praten we volgens Hanneke ten Brinke over ruim 3.000 mantelzorgers. Zij vertelde ook dat veel mantelzorgers vaak erg laat aankloppen bij het steunpunt. Mantelzorg is fysiek en emotioneel zwaar, zeker als de mantelzorger ook nog een baan heeft.?De consulenten staan mantelzorgers namelijk met raad en daad terzijde en regelen bijvoorbeeld vrijwilligers die de zorgtaken tijdelijk overnemen zodat de mantelzorger even tijd voor zichzelf heeft en op adem kan komen.

In de nabije toekomst, zo is de verwachting, zal er een nog groter beroep op het Mantelzorg Steunpunt worden gedaan. De consulenten hopen dat er dan voldoende actieve mantelzorgers te vinden zijn ?n ondersteunende vrijwilligers. Mantelzorgers moeten kunnen rekenen op een professionele begeleiding en daar wrikt voor Steunpunt Mantelzorg een tweede schoen: onzekerheid over de reorganisatie en het risico bestaande expertise te verliezen door bezuinigingen op de werkvloer.

Mantelzorgers en zorgconsulenten: chapeau! PACT Aalsmeer vindt dat mantelzorgers meer in het daglicht moeten komen als onderdeel van een onmisbaar preventiemechanisme voor ouderen en hulpbehoevenden. Op eigen kracht maar gelukkig niet alleen!

?

Op de foto van links naar rechts: Sem van Hest, Wilma Scheltema, Sunny Lakerveld,
Hanneke ten Brinke, Arnold Konigferander en Joop Kok.