Home

Verkiezingsprogramma PACT Aalsmeer

De definitieve conceptversie van het? Verkiezingsprogramma 2014 - 2018 van PACT Aalsmeer is gereed en kan hier worden gedownload. De 'inspraakronde' die PACT Aalsmeer organiseerde sinds de publicatie van de eerste conceptversie op 14 januari jongstleden onder inwoners en organisaties, leverde vele waardevolle opmerkingen op die in dit nieuwe concept verwerkt zijn. Deze versie (datum 24 januari 2014) zal op 5 februari aanstaande in de Algemene Ledenvergadering met de PACT-leden worden besproken. Zij hebben nu tot en met zaterdag 1 februari de tijd om amendementen in te dienen.

Op de ledenvergadering van 5 februari aanstaande is iedereen welkom die het gedachtegoed van PACT Aalsmeer en warm hart toedraagt. Alleen de PACT- leden hebben echter stemrecht. Zij kunnen middels amendementen tekstwijzigingen of aanvullingen aan de ledenvergadering voorstellen. Ook hier volgt PACT Aalsmeer uiteraard de spelregels van de democratie: als een meerderheid voor een voorstel is dan wordt het programma dus aangepast. PACT-leden krijgen via de e-mail of per ledenpost een toelichting en het formulier voor een amendement? toegestuurd. U kunt het formulier ook hier downloaden.

De Algemene Ledenvergadering waarin het Verkiezingsprogramma van PACT Aalsmeer wordt vastgesteld, vindt plaats:

op woensdag 5 februari aanstaande
vanaf 20 uur
in de Oude Veiling, Marktstraat 19, Aalsmeer.

?

PACT Aalsmeer leden opgelet: de indieningsperiode voor amendementen is verlengt t/m 1 februari 2014 om u meer tijd te geven!