Home

Even voorstellen: Joop Kok

Nr. 7 op de lijst van PACT Aalsmeer is nieuwkomer Joop Kok.

Joop Kok (66)

alleenwonend in Aalsmeer Dorp en architect, student master cultureel erfgoed aan de VU, lid van de monumentencommissie,

lid van de kunstcommissie, lid werkgroep architectuur en monumenten, voorzitter bewonerscommissie en gids dorpswandelingen.

De gemeentepolitiek trekt me omdat het dichtbij is en bepalend voor hoe wij met elkaar wonen, werken en leven. Het is mijn overtuiging dat een inspirerende en duurzame inrichting van de leefomgeving mensen trots maakt op waar ze wonen en op wie ze zijn. Daar ligt voor mij een speerpunt die past bij mijn achtergrond, kennis en gedrevenheid.

Concreet wil ik mij inzetten voor het realiseren van betaalbare woningen, woonvormen voor senioren, het energiezuinig maken van woningen en bedrijven, behoud en herbestemming van waardevolle gebouwen en het inrichten van de openbare ruimte en parken.

Dit zijn zaken waar u op mij kunt rekenen als ik in de raad kom.