Home

Even voorstellen: Rik Rolleman

Nr. 6 op de lijst van PACT Aalsmeer is de huidige wethouder van PACT in het college van B&W, Rik Rolleman.

Rik Rolleman (44)

woont met partner Stefanie en hun kinderen Jorik (13) en Laure (10) in de wijk Hornmeer in Aalsmeer.

Ik ben op dit moment wethouder namens PACT Aalsmeer en ook wethouderskandidaat voor de volgende termijn. De gemeentepolitiek trekt mij het meest omdat die het dichts bij de inwoners staat. Het progressief samenwerkingsverband van PACT is hierbij een verrijking omdat we naar vernieuwende oplossingen zoeken door - uitgaande van onze dromen - verbindingen te leggen. Ik kan hierdoor samen met u bijdragen aan de verbetering van ons dorp en de toekomst van onze kinderen.

Ik wil mij sterk maken voor een sociale gemeenschap waarbij buren (jong en oud) elkaar helpen en ondersteund worden door de gemeente. ?Ook wil ik graag dat u meer zelf kunt beslissen wat goed is voor u en uw omgeving. Als laatste maak ik mij sterk voor een duurzame en groene gemeente.