Home

Even voorstellen: Willem Kikkert

Nr. 2 op de lijst van PACT Aalsmeer is de huidige fractievoorzitter Willem Kikkert.

Willem Kikkert (56)

woont met partner Tineke in de Hoornmeer in Aalsmeer. Zij hebben een zoon en dochter en 2 kleinkinderen. Willem is hoofd van onder meer de afdeling Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu en loco gemeentesecretaris van de gemeente Naarden.

?

Mijn gevoel voor gelijkheid en solidariteit, opkomen voor elkaar en vooral voor de kwetsbaren in de samenleving heb ik thuis met de paplepel ingegoten gekregen. Omdat ik zelf een bijdrage wilde leveren aan de samenleving en natuurlijk ook idee?n had over de inrichting van die samenleving ben ik actief geworden in de politiek. Ik ben nu bijna acht jaar raadslid voor PACT Aalsmeer en de afgelopen vier jaar (duo-)fractievoorzitter. Ik wil graag doorgaan, de huidige tijd is interessant en zal veel vragen van raadsleden. Met name vertrouwen en loslaten, verbinding maken en terug naar de menselijke maat zijn spannende uitdagingen. Mijn steentje bijdragen is wat ik ambieer.

Ik heb een brede belangstelling. In de fractie van PACT Aalsmeer ben ik nu woordvoerder voor Ruimtelijke Ordening, Wonen, Natuur en Milieu, Mobiliteit, Dialoog met de burger en Financi?n.