Home

Harry Stokman be?digd als raadslid voor PACT

Het was een bijzondere raadsvergadering op donderdag 28 november 2013. De bijeenkomst startte met het stilstaan bij het plotselinge overlijden van PACT-raadslid Joop van Dam. In aanwezigheid van zijn familie werd Joop herdacht als een warme persoonlijkheid die zich met hart en ziel inzette voor zijn sociale idealen. Joop streed voor en met PACT Aalsmeer en zou het niet anders gewild hebben dan dat zijn stokje zo snel mogelijk zou worden opgepakt door een opvolger. Die werd gevonden in fractieassistent Harry Stokman. Aan het einde van de raadsvergadering werd Harry dan ook be?digd als raadslid voor PACT Aalsmeer. Met dubbele gevoelens en bescheiden zoals hij is, nam hij de felicitaties van raad en college in ontvangst.