Home

Kandidatenlijst PACT bekend

PACT Aalsmeer heeft haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar rond. Huidig duofractievoorzitter Ronald Fransen is de lijsttrekker van de progressieve combinatiepartij van PvdA, D66 en GroenLinks, maar dat is al enkele weken bekend. De lijst telt tien kandidaten op een verkiesbare plaats. Onder hen zijn vijf nieuwe gezichten in de lokale politiek.

De kandidaten van PACT Aalsmeer v.l.n.r.: Sem van Hest, Sunny Lakerveld, Rik Rolleman,
Ronald Fransen,
Joop Kok, Wilma Scheltema, Arnold Konigferander en Jelle Buisma.
Willem Kikkert en Harry Stokman ontbreken op de foto. (Foto:Arjen Vos)

Mix ervaring en vers bloed

1. Ronald Fransen 2. Willem Kikkert 3. Sunny Lakerveld

Achter Fransen staat Willem Kikkert, die nu het fractievoorzitterschap deelt met de lijsttrekker, op de tweede plaats. Derde is Sunny Lakerveld, de hoogstgeplaatste nieuweling. Ze is 40 jaar, beroepspedagoog en specialist werving en thuis op het gebied van jeugd, arbeidsbemiddeling en migranten.

4. Jelle Buisma 5. Wilma Scheltema 6. Rik Rolleman 7. Joop Kok

Jelle Buisma, tijdelijk fractielid, is nummer vier. Ook op vijf is een nieuwe naam te vinden, Wilma Scheltema (56). Ze is sociaal psycholoog en secretaris van het PACT-bestuur, komt uit de informaticawereld en heeft een zwak voor zorg en welzijn. Zittend wethouder Rik Rolleman is zesde op de lijst. Achter hem komt nieuweling Joop Kok (65), die architect is en actief in cultureel Aalsmeer. Zijn deskundigheid is de mens in de openbare ruimte.

8. Sem van Hest 9. Harry Stokman
10. Arnold Konigferander

Op acht staat Sem van Hest (65), die eveneens nieuw is. Hij is voorzitter van het wijkbestuur Aalsmeer-Oost en een bestuurder met ruime ervaring buiten Aalsmeer. Nummer negen is Harry Stokman, die fractieassistent is en specialist in duurzaamheid. Ook de tiende kandidaat is nieuw op de lijst. Dat is Arnold Konigferander (44), met als specialismes participatie en techniek.

(Fotografie: Arjen Vos)

Kwaliteit belangrijkste maatstaf

Lijsttrekker Fransen gaat ervan uit dat PACT, momenteel met vier personen in de gemeenteraad, in maart minimaal vijf zetels haalt. Maar ook zes of zelfs zeven zetels zijn volgens hem zeker niet uitgesloten. "De raad krijgt er namelijk ook nog eens twee zetels bij, vanwege het inwoneraantal van Aalsmeer," licht hij toe.

Bij de samenstelling van de lijst is gekeken naar een goede mix van ervaring en vers bloed, mannen en vrouwen, en oud en jong. Verder is erop gelet of de kennis en kunde in de nieuwe fractie de diverse terreinen van het raadswerk goed afdekken. Wat de politieke herkomst van de kandidaten betreft is er naar een evenwicht tussen PvdA, D66 en GroenLinks gestreefd. "Maar," zegt Fransen, "de belangrijkste maatstaf was of een kandidaat kwaliteiten heeft die de fractie van pas komen."

?

Raamwerk verkiezingsprogramma

Afgelopen woensdag is de kandidatenlijst officieel vastgesteld op de algemene ledenvergadering van PACT in De Oude Veiling. Bovendien is die avond het raamwerk van het verkiezingsprogramma aan de orde geweest. "We willen dat nog nader met onze leden gaan bespreken," aldus Ronald Fransen. "We nemen er bewust de tijd voor. In januari stellen de leden het definitief vast."

Binnenkort verschijnt het verkiezingsprogramma wel al "onder constructie" op de website van PACT. "Want we doen er niet geheimzinnig over. Maar er zullen tot januari nog accenten verschuiven en kleinere wijzigingen komen."

?

Complete kandidatenlijst

De complete kandidatenlijst van PACT Aalsmeer ziet er als volgt uit:

1. Ronald Fransen
2. Willem Kikkert
3. Sunny Lakerveld
4. Jelle Buisma
5. Wilma Scheltema
6. Rik Rolleman
7. Joop Kok
8. Sem van Hest
9. Harry Stokman
10. Arnold Konigferander
11. Bram Landzaat
12. Afke Borgman
13. Stephan Jourdan
14. Joke van Klink
15. Cor Knol
16. Leni Buisma-Tas
17. Jeffrie van der Tol
18. Stefanie van Vliet
19. Herman Beijerbergen
20. Quinten Bunschoten
21. Janny Oosterloo