Home

In Memoriam Joop van Dam

PACT-gemeenteraadslid Joop van Dam is donderdagochtend volkomen onverwacht in zijn slaap overleden. De avond tevoren was hij nog, betrokken als altijd, aanwezig op de ledenvergadering van zijn partij in De Oude Veiling, waarop de definitieve kandidatenlijst voor de komende raadsverkiezingen werd gepresenteerd. In Van Dam verliest PACT Aalsmeer een sterk sociaal bewogen raadslid, dat een speciale antenne had voor sociaal onrecht en het altijd opnam voor kwetsbare mensen. Hij is 61 jaar geworden.

Van Dam was in hart en ziel PvdA'er. Dat was de partij waarvoor hij eind jaren negentig actief werd in de gemeenteraad, als fractieassistent. Hij zat ook jaren in het lokale PvdA-bestuur. In 2003 kwam Van Dam tussentijds in de gemeenteraad voor PACT Aalsmeer, in het jaar 2000 ontstaan als progressieve lokale combinatiepartij van PvdA, D66 en GroenLinks.

In 2006 en 2010 werd Van Dam herkozen als raadslid. Omdat hij inmiddels bijna elf jaar in de gemeenteraad zat, had hij zich niet kandidaat gesteld voor de raadsverkiezingen in maart volgend jaar. Toch keek hij alweer verder de toekomst in.

Zo had hij zich voorgenomen om zich als actief ANBO-lid te storten op de overleggroep openbaar vervoer van de regionaal samenwerkende ouderenbonden. Op dat gebied was hij expert, vanwege zijn baan bij Connexxion. Bij de busonderneming, waar hij jarenlang chauffeur was en later bij de verkeersleiding werkte, was hij, hoe kan het anders, vakbondsman. Ook als actieve EHBO-man was hij aanwezig bij ontelbare evenementen, voorkwam erger en redde levens. De sociale kant trok hem altijd en overal.

Kenmerkend voor Joop van Dam was dat hij er was als dat nodig was. Als er een 'blaadje' van PvdA, PACT of ANBO rondgebracht moest worden, zei hij als vanzelfsprekend: 'Dat doe ik wel.' Nooit echter ging hij op de voorgrond staan, nooit klopte hij zichzelf op de borst. Vaak was hij de verbindende factor. Om in voetbaltermen te spreken, hij was de middenvelder die alle gaten dichtliep. Nooit ook was iets hem te veel.

Joop van Dam was een ingetogen, beminnelijk mens met een groot sociaal hart. Het was een man van het 'veldwerk'. Zo kwam hij namens PACT zeer vaak op wijkoverleggen. Daar toonde hij zich in de eerste plaats ge?nteresseerd in de buurtbewoners zelf, de mensen, de gewone Aalsmeerders. Hij luisterde goed naar ze en bracht wat hij oppikte mee naar de fractie, die hij zo 'van onderop' wist te voeden en scherp te houden.

PACT Aalsmeer is Joop van Dam ongelooflijk dankbaar voor het vele werk dat hij twee decennia lang voor de politiek verricht heeft. Maar bovenal condoleert PACT zijn echtgenote en twee zoons, schoondochters en kleinkinderen, die hij achterlaat. PACT wenst ze veel sterkte bij het enorme verlies van hun dierbare ? iemand die tot het laatste moment midden tussen de mensen stond en donderdagochtend letterlijk uit het leven werd weggerukt.

?

?

?

?

?

?