Home

Uitnodiging PACT Caf? Wonen 13 november a.s.

Het PACT bestuur nodigt u graag u uit voor het eerstvolgende PACT Caf? dat geheel in het teken zal staan van het thema Wonen. Dit PACT Caf? wordt georganiseerd door de D66-achterban van PACT Aalsmeer en vindt plaats op woensdag 13 november a.s. ?vanaf 19:30 uur in de Oude Veiling in Aalsmeer, Marktstraat 19. Onder voorzitterschap van Ulla Eurich, voormalig wethouder PACT Aalsmeer kunt u deze avond volop in discussie gaan over diverse aspecten van wonen die door een aantal interessante deskundigen zullen worden belicht.

U bent vanaf 19:30 uur welkom. Stipt om 20:00 uur starten wij met een boeiend programma.

PACT-wethouder Rik Rolleman houdt een inleiding over de nieuwe Woonvisie van de gemeente Aalsmeer.

Hierna is het woord aan Joke Geldhof, Gedeputeerde Wonen en Water van de Provincie Noord-Holland. Zij gaat in op de mogelijkheden die er zijn om inwoners zelf te laten optreden als opdrachtgever bij woningbouwprojecten. Ook zal zij vertellen over het Noord-Hollands Woningbouwberaad dat als doel heeft vastgelopen bouwprojecten weer in beweging te krijgen.

Vervolgens is het woord aan Elke Heidrich, directeur Wonen van woningstichting Eigen Haard. Zij geeft inzicht in de uitdagingen voor de komende jaren voor wat betreft de combinatie van wonen en zorg.

De laatste spreker is Joep Boxelaar, manager financieel advies particulieren van de Rabobank Schiphol-regio. Hij geeft een toelichting op de huidige problemen op de hypotheekmarkt. Ook komt het verkrijgen van financiering voor energiebesparende maatregelen in de woning aan de orde.

Na de pauze is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie.

U bent van harte welkom.

Quinten Bunschoten
Voorzitter bestuur PACT Aalsmeer