Home

Politieke Beschouwingen PACT Aalsmeer 2013

De allergrootste uitdaging voor 2014 is het goed oppakken van de nieuwe sociale taken die op de gemeente afkomen. Of beter: op de gemeenschap. Want het is niet langer de gemeente die zorg draagt voor het welzijn van de inwoners. Iedereen heeft de mond vol van zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid teruggeven aan de burgers. Motief: bezuinigingen. ?Sorry mensen, we krijgen te weinig geld voor te veel taken, dus doe het zelf maar weer!? Er is helaas nog geen integrale allesomvattende kijk op welzijn en zorg, van jong tot oud, voor alle problemen die zich achter een voordeur kunnen voordoen. We blijven nog teveel hangen in hokjes die we ooit gecre?erd hebben.

Hoe moet het dan wel?

Het antwoord van PACT Aalsmeer is: met een compleet andere aanpak. Toverwoorden zijn preventie, vertrouwen en loslaten.

Als je gezond bent en je leven op orde hebt, lijkt zorg een ver van je bed show. Maar hebben wij niet allemaal vroeg of laat zorg nodig? Dan moet je erop kunnen rekenen dat je die zorg ook krijgt. Snel, onbureaucratisch. Gelukkig zijn er heel veel zorgbrengers, familie, vrienden, buren, en natuurlijk professionals. Die met betrokkenheid en passie dicht bij mensen staan.

Iemand moet w?l vraag en aanbod bij elkaar brengen. Een wijkondersteuner, ??n van ons, niet van de gemeente. Een bekend gezicht. Ondersteund door specialisten. Een mensenmens, generalist, toegankelijk, geduldig. Iemand waar je altijd op kunt terugvallen. Die vragen beantwoordt en, met anderen, problemen direct oplost. Vragen over wonen, welzijn, zorg, daginvulling, opvoeden, inkomensondersteuning, werk zoeken, burenruzies, overlast. Iemand die mensen samenbrengt, eigen initiatief ondersteunt, nabuurschap beloont.

Taken? Een oudere alleenstaande mevrouw helpen zoeken naar iemand die haar tuin onderhoudt, zodat zij daar kan blijven wonen. Zorgen dat iemand zijn hond uitgelaten wordt als hij met zijn been in het gips zit. Mensen ondersteunen bij het vinden van werk, of een andere woning of aanpassing van hun woning. Een opvoedcursus verzorgen voor ouders van een lastige puber. Een gezonde gezamenlijke maaltijd organiseren om mensen uit een isolement te houden.

En komt de wijkondersteuner er zelf niet uit, dan schakelt die zonder indicatiekantoor zelf de nodige specialisten in. Maar de wijkondersteuner blijft er altijd bij betrokken en co?rdineert.

Dan blijven kleine problemen klein en dure zorgvragen beperkt. En kunnen mensen ?ls ze hulp nodig hebben daar ook op rekenen. Dan blijft het gehele systeem betaalbaar. En menselijk.

PACT kijkt naar kansen en mogelijkheden van bewoners. Dan ontstaat er iets in de wijken, tussen mensen. We zijn ervan overtuigd dat Aalsmeerders veel voor elkaar overhebben. Ontstaat dat vanzelf? Nee! De gemeente moet het mogelijk maken. Met een eigen budget per wijkteam en veel beslissingsruimte. Daar is durf voor nodig, durf om los te laten. En vertrouwen in de eigen kracht van mensen.

Is dit een utopie? Nee, beslist niet. Dergelijke teams functioneren al in diverse gemeenten. Aalsmeer leent zich hier perfect voor, omdat de gemeenschap hecht is.

PACT Aalsmeer roept op tot politieke moed! Zeg niet alleen dat mensen zelfredzaam moeten zijn. Laten we er ook naar handelen.

De fractie van PACT Aalsmeer:

Ronald Fransen
Willem Kikkert
Joop van Dam
Jelle Buisma
Harry Stokman