Home

In Memoriam Jelle Stellingwerf

Op 1 oktober overleed plotseling Jelle Stellingwerf, 88 jaar oud. Hij laat op veel plekken een grote leegte achter. Uiteraard in de eerste plaats bij zijn kinderen, kleinkinderen en de vele vrienden.

Jelle groeide op in Friesland en kwam in 1945, doordat hij aan het werk kon bij de KLM, in Aalsmeer terecht. Hij was sterk sociaal bewogen en vanaf de oprichting lid van de PvdA. Hij had een grote maatschappelijke betrokkenheid.

Een betrokkenheid die hij voelde als plicht die hij met liefde vervulde, en die hij tot het eind toe behield. Als lid van de Wijkraad Hornmeer en lid van de Klankbordgroep Belangenbehartiging van de ANBO, maar vooral als iemand die het politieke toneel op de voet volgde. Landelijk via de diverse media en plaatselijk door mee te debatteren en idee?n te lanceren. Hij zette mensen graag aan tot nadenken over de werkelijke waarde en actualiteit van zaken die aangedragen werden, of van besluiten die genomen werden. Hoe moeizaam hij zich de laatste jaren ook kon verplaatsen, hij ontbrak op geen enkele bijeenkomst van de Aalsmeerse PvdA en van PACT Aalsmeer.

We zijn hem veel dank verschuldigd voor al zijn inzet en het is moeilijk voor te stellen dat het vanaf nu zonder hem zal moeten gaan. We zullen een sociale betrokken man moeten missen maar hij blijft ons inspireren.

Bestuur en leden van PACT Aalsmeer en PvdA afdeling Aalsmeer