Home

PvdA?er Rob Meerhof zorgt voor levende discussie

Rob Meerhof, Statenlid van de Provincie Noord Holland en wethouder in de gemeente Muiden, wilde woensdag 28 augustus best naar Aalsmeer komen maar dan moest hij wel worden opgehaald vanaf Schiphol. Auke Ham, interim voorzitter van de PvdA Aalsmeer (in samenwerking met GroenLinks en D66 het lokale PACT) deed dat met liefde. Hij was blij dat hij een goede vervanger had gevonden voor de eerder aangekondigde Ahmed Marcouch die vanwege landelijke politieke zaken helaas moest afzeggen. "Gepokt en gemazeld, een echt politiek dier", zo noemde Janny Oosterloo de spreker van de avond. Bezuinigingen daar ging het deze avond over.

Bezuinigingen
Meerhof is een realist die de zaken niet mooier voorstelt dan ze zijn. Hij prees in eerste instantie de gemeente Aalsmeer die haar financi?n goed voor elkaar heeft. ?Maar vanwege de beslissingen van het rijk en tegenvallende investeringen kan de toekomst er wel eens heel anders uit gaan zien. Ook een rijke provincie zoals Noord Holland ontkomt er niet aan de broekriem aan te halen.? Meerhof (met welzijn in zijn portefeuille) maakt zich vooral zorgen over de verharding van de verzorgingsstaat. ?Het blijft belangrijk ons eerst de vraag te stellen: Wat kunnen de mensen zelf doen? Wij moeten zo dicht mogelijk bij de mensen blijven.? Er volgde een reeks van technocratische verhandelingen die weinig ruimte lieten voor optimisme. De bezoekers zakten wat weg in hun stoelen. Tot er een geluid uit de zaal kwam. ?Kom op zeg, in Aalsmeer gebeuren ook hele goede dingen. Bezuinigingen, dat is ??n ding, maar er zijn toch ook nog creatieve oplossingen te bedenken? Er zijn genoeg bezorgde burgers die ergens hun schouders willen onderzetten! Laten wij het vanavond ook hier over hebben.? En vanaf dat moment ontstond er een levendige discussie. Meerhof zelf kwam met een leuk voorbeeld vanuit zijn eigen gemeente. Kleine stukjes onrendabele grond worden de bewoners aangeboden waardoor er groentetuintjes ontstaan. Fraaie uitzichten, die door de gemeente vanwege geldgebrek niet meer kunnen worden onderhouden, worden nu door de bewoners zelf verzorgd. Goed voor de saamhorigheid en voor lijf en leden. Het blijkt een groot succes.

Omslag
Er is een omslag in denken binnen de kleine gemeenschappen merkbaar. Een groot deel van de mensen is bereid om verantwoordelijkheid te dragen.? Hoewel die intentie klopt wijst de praktijk nog wel eens anders uit, want ook in Aalsmeer wonen mensen die meer geestelijke en praktische hulp behoeven. ?Daarom zouden er meer corporaties moeten komen. Een schone taak voor de PvdA, om dat sociale gezicht binnen Aalsmeer meer gestalte te gaan geven?, was de mening van ??n van de aanwezigen. ?Landelijk gezien zou met name vakbond FNV veel meer kunnen betekenen. Zorg voor werk is iets wat bij deze tijd hoort, maar er moet ook gekeken worden hoe mantelzorgers hun betaalde en onbetaalde maatschappelijke werk kunnen combineren. Daar is nu te weinig aandacht voor?, was een andere opmerking. Binnen Aalsmeer is het wijkoverleg uitermate geschikt om de mensen dichter bij elkaar te brengen. Weten wat er in de omgeving leeft. De maandelijkse rondwandeling in het centrum verzorgd door vrijwilligers, de jaarlijkse schouwavonden leveren veel informatie op. Zij dragen bij aan de verbetering van het woon en leefklimaat. Mensen gaan zich minder eisend opstellen naar de gemeente toe, maar steken zelf de handen uit de mouwen. ?Hoe kun je ook minder gemotiveerde mensen motiveren?? Was de vraag en het antwoordt simpel: ?Gewoon door op ze af te stappen, vraag of ze mee willen doen. Het werkt echt.?

Sterk bestuur
Tot slot wees Meerhof erop dat het niet te voorkomen is dat er ook impopulaire maatregelen genomen moeten worden. ?Daarvoor is een sterk bestuur nodig. Men moet niet vanuit politieke overwegingen beslissingen nemen, maar handelen in het algemeen belang. Tenslotte blijf je elkaar bij de bakker tegenkomen. Een bestuur moet zich richten op de burgers, hen rechten geven, dat heet emancipatie. De mistoestanden zijn niet ontstaan door particulieren, maar voornamelijk door de tussenpersonen, zij hebben misbruik gemaakt van die geboden rechten. Gelukkig is de controle op hen verbeterd.? Vlak voor de bloemen werden overhandigd, kwam er vanuit de zaal nog ??n noodkreet of Meerhof als gedeputeerde van de provincie Noord Holland toch ook iets zou willen doen aan de onveilige situatie van de N201. Hij beloofde ernstig ernaar te kijken. En Meerhof is de man niet naar om loze beloftes te doen. Auke Ham bracht Rob Meerhof weer naar Schiphol en bij de nazit was iedereen het met elkaar eens. Het was een inspirerende avond die naar meer smaakt.

Janna van Zon

?