Home

PACT Caf? OP EIGEN KRACHT

PACT Aalsmeer, d? progressieve partij in de gemeente Aalsmeer, organiseert ook dit najaar weer politieke discussieavonden onder de noemer PACT Caf?. Steeds gaat het daarbij om een actueel thema dat veel effect heeft op de Aalsmeerse samenleving. Op woensdag 25 september vanaf 20:00 uur (inloop 19:30 uur) discussieert PACT in Cultureel Caf? Bacchus graag met belangstellenden over het thema Op eigen kracht. De overheid verwacht van mensen steeds meer zelfredzaamheid. Wat betekent dat voor mensen en hoe gaan andere gemeenten hiermee om? Het PACT Caf? Op eigen kracht wordt georganiseerd door de PvdA-achterban van PACT Aalsmeer.

Is het terecht om van inwoners zelfredzaamheid te vragen? PACT Aalsmeer denkt van wel, mits aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan! Het risico bestaat dat kwetsbare en minder mondige mensen ondanks de mooie nieuwe plannen buiten de boot gaan vallen. Het draait hierbij om drie vragen: Wat kan ik zelf nog doen? Wat kan ik zelf betalen? en Wat kan ik vragen aan mensen in mijn omgeving en aan mijn familie? Te vaak helpen we iemand die slecht loopt of zijn of haar evenwicht niet meer goed kan bewaren, pas bij een gebroken heup of arm na een onfortuinlijke val. Of durft iemand niet naar buiten juist omdat hij of zij bang is te vallen. De kwaliteit van de omgeving waarin men leeft - de eigen woning, de openbare ruimte ? is dus van essentieel belang. Vroegtijdig zorgen voor hulpmiddelen, aanpassing van de woning of andere woonruimte en een buurt die goed toegankelijk is, bevorderen de zelfredzaamheid.

Tijdens het PACT Caf? Op eigen kracht gaan we aan de hand van korte inleidingen door gastsprekers - beleidsmakers en mensen uit het veld - in discussie over de mogelijkheden en onmogelijkheden, risico?s en randvoorwaarden van het benutten van de eigen kracht van mensen. Ook kijken we naar de oplossingen van andere gemeenten die hier al verder mee zijn. Daar kunnen wij ons voordeel mee doen.

Janny Oosterloo is avondvoorzitter. Gastsprekers zijn:

  • Jetty Voermans van de Landelijke Adviesgroep Ouderenbeleid van de PvdA over Visie op het landelijk ouderenbeleid
  • Jan Steven van Dijk, wethouder in Hollands Kroon, over de wijze waarop zijn gemeente probeert een vooruitstrevend en vernieuwend beleid neer te zetten en uit te voeren op het terrein van Welzijn Nieuwe Stijl.
  • Jan Dreschler, directeur van Zorgcentrum Aelsmeer, over zijn toekomstgerichte beleid en visie op de rol van een zorgcentrum in samenhang met de zorgvraag van thuiswonende ouderen.

Iedereen is vanaf 19:30 uur van harte welkom in Cultureel Caf? Bacchus in de Gerberastraat 4 in Aalsmeer (naast het Parochiehuis). Wij starten stipt om 20:00 uur en sluiten de avond rond 22:00 uur af.

?

Cultureel Caf? Bacchus
Gerberastraat 4 (Achter Boomkwekerskerkhof)
1431 SG Aalsmeer
Telefoon: 0297-326831