Home

VVD en PACT niet overtuigd door Berenschot-rapport

De oppositiefracties VVD en PACT zijn geenszins verrast over de uitkomsten van het onderzoek naar vermeende integriteitschending van wethouders Verburg (CDA) en Van der Hoeven (AB).

Op 15 mei riepen de fracties van VVD, PACT en HAC de gemeenteraad op om een breed onderzoek naar de vermeende integriteitschendingen van deze wethouders te verrichten. Dit zou volgens hen via een openbare raadsenqu?te moeten plaatsvinden, een passend middel volgens de Gemeentewet. Het onderzoek zou niet alleen de vermeende integriteitschendingen bevatten, maar ook mogelijke procedureschendingen en bejegeningskwesties. De raadsenqu?te werd met 12 stemmen van CDA en AB tegen en 11 stemmen v??r van de oppositie verworpen.

Vervolgens heeft de burgemeester op eigen initiatief een onderzoek laten verrichten door bureau Berenschot. Daarin zijn niet de verzoeken van de oppositiefracties gehonoreerd. Sterker nog, de fracties hebben schriftelijk afstand genomen van de opzet van het onderzoek en de keuze van bureau Berenschot, omdat deze gezien eerdere onderzoeken voor gemeente Aalsmeer, niet als objectief en onafhankelijk beschouwd kon worden.

Het nu verschenen rapport van Berenschot lijkt professioneel verwoord, maar er staat slechts in dat niet is aangetoond dat er sprake is van integriteitschending. Een weinig verrassende conclusie, vinden VVD en PACT. Maar op basis van deze uitkomst kan niet geconcludeerd worden dat de wethouders van alle blaam zijn gezuiverd, zoals de burgemeester stelt. Zij stelt ook dat ?democratie wat mag kosten?, gezien het exorbitant hoge kosten van euro 20.000,- van het onderzoeksrapport. Van deze uitspraak nemen VVD en PACT grote afstand.

De kwestie wordt vervolgd.