Home

PACT Aalsmeer organiseert ?zorgdiner?

Onlangs vond het eerste van vele ?zorgdiners? plaats die de fractie van PACT Aalsmeer de komende vier jaar zal organiseren. Tijdens de zorgdiners wil de fractie zich laten informeren en inspireren door actieve dorpsgenoten over hun visie over zorg en de uitdagingen die met de overheveling van zorgtaken naar de gemeente op ons af komen. Elk zorgdiner zal een ander thema hebben, waarover de PACT fractie in gesprek gaat met deskundigen uit de praktijk. Het thema van het eerste zorgdiner was jeugdzorg. Vanuit de praktijk schoven de eerste keer een basisschooldirecteur, een jeugdpsycholoog, een huisarts en een wetenschapper kinderpsychiatrie aan. De centrale vragen: Wat gaat goed? Wat kan en moet beter?

?

?

De fractie was blij verrast dat de aanwezigen positief waren over de kansen voor betere zorg die gelijktijdig met de taakoverheveling kan worden vormgegeven. Dat er nog veel werk aan de winkel is moge duidelijk zijn. Zorgen werden geuit over een goede organisatie van die overheveling en herinrichting. De aanwezigen waren het er over eens dat jeugdzorg zo dicht mogelijk bij huis beschikbaar moet zijn. Zo is een basisschool? goed op de hoogte van de problemen rond een kind en kan bijvoorbeeld dyslexieverklaringen afgeven. Sociale teams zijn zinvol als er sprake is van meervoudige problemen binnen een gezin. Kortom: laat de kennis daar waar de kennis is. Zet de zorg op vanuit de praktijk en niet vanuit de theorie! De visie van PACT Aalsmeer dat veel problemen kunnen worden voorkomen met goede preventie werd volop gedeeld.

De aanwezigen waren enthousiast om op deze plezierige en ontspannen wijze met de politiek, maar ook met elkaar van gedachten te wisselen. Het is goed en nodig om met deskundigen te praten over praktijkproblemen en hindernissen die zorgbehoevenden ?n zorgverleners ondervinden. Om nog meer te verbinden, zal de fractie van PACT Aalsmeer bij de komende zorgdiners ook steeds leden van andere raadsfracties uitnodigen. Heeft u een interessante suggestie voor een deelnemer aan het zorgdiner, neem contact op met PACT via www.pactaalsmeer.nl.

Op de foto:? Wilma Alink Scheltema en Ronald Fransen (resp. 2e en 4e van links) , woordvoerders zorg van de PACT-fractie met vertegenwoordigers uit de jeugd(zorg)sector tijdens het eerste zorgdiner.